جراحی لثه

بیماری های لثه یا بیماری های پریودنتال به دسته وسیعی از بیماری ها اطلاق می شود که می توانند لثه و بافت های پشتیبان دندان را ….. سازند و از شایعترین بیماری های عفونی به شمار می روند و عامل اصلی بیماری های لثه انواع میکروب می باشد که در سطوح دندان ها به صورت لایه ای تجمع می نمایند و به آن …. میکروبی می گویند و راه درمان در مراحل اولیه آموزش بدست و جرم گیری بوده  و در مراحل پیشرفته جراحی لثه می باشد.