درمان ریشه یا اندو

زمانی که پالپ (عصب)دندان ملتهب یا عفونی شود دندان نیاز به درمان ریشه دارد . علت التهاب پالپ ممکن است پوسیدن دندان تکرار اعمال دندانپزشکی بر روی دندان – ضربه خوردن دندان – شکستگی و ترک و …مینای دندانو یا بیماری های لثه باشد. پالپ ملتهب و عفونی از داخل تاج و ریشه درآورده می شود و … ریشه … دقیق و ظریف با وسایل خاص تمیز شده و … مواد مخصوص پر و مسدود می گردد