جراحی دندان 

جراحی در دندان پزشکی شامل :

  • جراحی و کشیدن دندان های پوسیده – دندان های عقل نهفته یا ریشه باقیمانده می باشد
  • جراحی لثه – بیماری های لثه  یا بیماری های پریودنتال به دسته وسیعی از بیماری ها اطلاق می شود که می توانند لثه و بافت های پشتیبان دندان …. کنند و راه های درمان آن در ابتدا آموزش بهداشت و جرم گیری و در مراحل پیشرفته جراحی لثه می باشد.

 

جراحی و کشیدن دندان های پوسیده و دندان عقل نهفته یا ریشه های باقیمانده دندان عقل آخرین دندانی که هست که در بین ۷ تا ۱۱ سالگی در می آید و اغلب فضای کمی در دهان داشته و ممکن است کج در بیاید و منجر به درد یا عفونت یا ورم در ناجیه لثه می گردد و یا حتی باعث ضربه زدن به دندان جلویی (دندان ۷)شود و خارج کردنآن ضروری استو عوارض خروجکردن دندان عقل شامل باز شدن سینوس – حونریزی –درد – تورم و بی حسی لب پایین خواهد بود.