خدمات مشاوره ای

در کلینیک دندان پزشکی میتوانید خدمات مشاوره ای درباره ی  بیماری هایی که توسط متخصص لثه که شامل ایمپلیمنت حراجی لثه و همچنین جراحی هایی که باعث افزایش طول تاج لثه میشود از ما مشاروه بگیرید.