ترمیم دندان

در ترمیم دندان ساختار دندان صدمه دیده یا از دست رفته دندانها تصحیح می شودو ترمیم دندان باعث بهبود ظاهر دندانها خواهد شدو در نهایت نه تنها به سلامت دندانهای شما کمک خواهد کرد بلکه لبخند زیبا و فریبنده ای را برای شما خلق خواهد کردو ترمیم ( پر کردن دندان ) می تواند با آمالگام و یا کامپوزیت باشد.

سفید کردن

و… کامپوزیت

لمینت دندان

روکس دندان

ارتودنسی